Echipa liberală are un program de guvernare care își propune poziționarea sectorului pe locul #1. Aceasta se va face prin intermediul proiectelor noastre, pe care le regasiti aici (https://pnlsector1.ro/proiecte/proiecte-pentru-sectorul-1/), ce vor fi realizate in cadrul unui model de conducere a comunitatii bazat pe principii si directii clare si care, astfel, garanteaza succesul lor. 

 1. Administrația liberală pe care o propunem pentru Sectorul 1 și pentru noul București funcționează pe baza următoarelor obiective majore:
 • transparența decizională totală;
 • dialogul și parteneriatul permanent cu cetățeanul;
 • echilibrul și prudența bugetară;
 • prioritizarea investițiilor la întocmirea bugetului local;
 • angajarea personalului din aparatul administrației locale și la instituțiile din subordine exclusiv pe criteriul competenței;
 • digitalizarea procesului administrativ;
 • urmărirea valorificării la maxim a progresului tehnologic în soluțiile de investiții propuse cetățenilor;
 • utilizarea la maxim a resurselor financiare provenite din fonduri nerambursabile ori din finanțări la costuri foarte mici;
 • reducerea taxelor și a impozitelor locale;
 • încurajarea soluțiilor ecologice și sustenabile în activitatea privată;
 • protecția mediului înconjurător și a spațiilor verzi.
 1. Transparența decizională totală presupune aducerea la cunoștința publicului, prompt și cuprinzător, a tuturor chestiunilor de interes pentru comunitatea locală, prin: i) asigurarea publicării în continuare, pe site-ul primăriei, a execuției bugetului local în timp real, a tuturor actelor normative și a proiectelor de acte normative de interes local și a organigramei și a nivelului de salarizare al angajaților primăriei; ii) suplimentar, publicarea pe site-ul primăriei a tuturor procedurilor de achiziție publică în derulare și finalizate și a contractelor atribuite.
 2. Echilibrul și prudența bugetară presupune evitarea deficitului bugetului local (cu excluderea fondurilor nerambursabile atrase), prin limitarea cheltuielilor cu personalul la maxim 15% și a celor cu evenimentele organizate de primărie la maxim 2%, constituirea în fiecare an a unui fond de rezervă de minim 3% din totalul cheltuielilor și bugetarea multianuală.
 3. Prioritizarea investițiilor presupune direcționarea a minim 40% din cheltuielile bugetului local către investiții, în plus față de fondurile nerambursabile atrase. Tot la acest capitol se impune crearea în aparatul de specialitate al primarului a unui departament profesionist pentru atragerea fondurilor europene și a altor tipuri de fonduri nerambursabile (granturi norvegiene și elvețiene, de exemplu). Investițiile vor fi prioritizate între ele în conformitate cu prevederile OUG nr. 88/2013, iar finanțarea unui proiect eligibil pentru fonduri europene ori pentru alte tipuri de fonduri nerambursabile nu va fi făcută din bugetul local, ci numai din fondurile respective nerambursabile.
 4. Urmărirea valorificării la maxim a progresului tehnologic în soluțiile de investiții propuse cetățenilor legate, de exemplu, de:
 • rezolvarea problemei parcărilor.
  *Aceasta presupune: a) instalarea de parcări inteligente, supraetajate (îmbunătățirea proiectului deja propus); b) îmbunătățirea și adoptarea Regulamentului privind atribuirea locurilor de parcare propus în mai 2019, astfel încât acesta să permită utilizarea locurilor de parcare de reședință plătite „la liber”, de orice persoană, în intervalul orar 9-17, în zilele lucrătoare; c) îmbunătățirea propunerii de aplicație „Nu mă cert” astfel încât aceasta să facă posibilă, prin utilizarea de camere de supraveghere inteligente, monitorizarea în timp real a ocupării locurilor de parcare de pe raza Sectorului 1 și a statutului juridic al acestor locuri de parcare (dacă sunt atribuite sau nu). Aceasta ar putea descuraja deplasarea cu mașina, în cazul în care conducătorul auto observă că în zona în care dorește să se deplaseze situația locurilor de parcare libere este defavorabilă; d) pentru parcările nerezidențiale, instituirea unui sistem de plată a parcării care să permită ajustarea automată, pe măsura utilizării parcărilor, a prețului acestora pe oră, astfel încât costul parcării unui autovehicul într-o zi, într-o lună sau într-un an pe raza Sectorului 1 (sau chiar a Bucureștiului) să nu depășească anumite praguri (similar sistemului stabilit în capitalele occidentale pentru transportul în comun);
 • eficientizarea transportului în comun. Aceasta presupune implementarea unui sistem integrat (metrou + transport de suprafață) de taxare a călătoriilor prin plata cu cardul contactless, care să permită ajustarea costului total al călătoriilor dintr-o zi, o lună și un an, astfel încât să nu fie depășite anumite praguri egale cu prețul abonamentelor pe perioadele respective, după modelul transportului în comun londonez;
 • atribuirea contractelor privind gestionarea colectării, transportului și sortării deșeurilor municipale unor agenți economici care utilizează soluții ecologice și silențioase pentru aceste scopuri;
 • îndepărtarea eficientă și fără substanțe chimice a țânțarilor din spațiile administrate de ADP S1 și de ADPB;
 • extinderea rețelelor edilitare către zonele locuite în care acestea nu există la momentul de față și către zonele identificate ca arii de dezvoltare ce pot susține o dezvoltare pe verticală.
 1. Încurajarea soluțiilor ecologice și sustenabile în activitatea privată se realizează prin acordarea de înlesniri urbanistice (sporuri pentru coeficientul maxim de ocupare a terenului și pentru procentul maxim de ocupare a terenului) cetățenilor care adoptă asemenea soluții în construcții (de exemplu, își instalează pereți sau acoperișuri verzi ori panouri solare sau turbine eoliene pentru alimentarea cu energie electrică).
 2. Reducerea taxelor și a impozitelor locale se va face prin: i) reducerea, prin hotărâre a CGMB, a taxei pe clădiri nerezidențiale deținute de persoane juridice de la 1,5% din valoarea impozabilă la 0,75% din valoarea impozabilă; ii) reducerea impozitului pe teren la minimul prevăzut de Codul fiscal; iii) extinderea scutirii de impozitul pe clădiri și la clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive, conform art. 456 alin. 2 lit. s) din Codul fiscal; iv) extinderea scutirii de impozitul pe teren și la terenurile situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele protejate, conform art. 464 alin. 2 lit. q) din Codul fiscal.
 3. Protecția mediului înconjurător și a spațiilor verzi se realizează prin:
 • respectarea fără rezerve a dispozițiilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
 • amenajarea corespunzătoare pentru scopuri de agrement și ameliorarea spațiilor verzi existente;
 • identificarea unor terenuri virane de pe raza Sectorului 1 care pot fi transformate în culoare verzi (de protecție față de infrastructura tehnică) sau în centuri verzi și prevederea lor ca atare în documentațiile urbanistice, urmată de efectuarea demersurilor necesare pentru implementarea în teren a acestor spații verzi;
 • conservarea și revitalizarea tuturor bazelor sportive din Sectorul 1;
 • adoptarea unei hotărâri cadru a CGMB, prin care toate terenurile virane de pe raza Sectorului 1 care intră în proprietatea municipiului București ca moșteniri vacante să fie date în administrarea Sectorului 1, cu condiția ca ele să fie transformate în spații verzi.

 

 

 

Published On: septembrie 24th, 2020 / Categories: Sector 1, Uncategorized /

Abonează-te pentru a fi la curent cu activitatea noastră

Add notice about your Privacy Policy here.