PNL Sector 1 semnalează un abuz fără precedent al primarului sectorului 1, Clotilde Armand. Proiectele de hotărâre de consiliu local depuse de consilierii PNL sunt blocate abuziv de primar și ținute la sertar, dintr-un orgoliu politic care nu are ce căuta în administrația locală. Practic, nominalizarea departamentelor și comisiilor de specialitate care întocmesc rapoarte și avize, pentru ca proiectele să ajungă pe masa consiliului local, se face de către primar. Iar primarul le ține ascunse în sertar. Astfel, aceste proiecte nu pot fi supuse votului Consiliului Local, neavând rapoartele de specialitate. 

Însumate, întârzierile cauzate de Armand față de termenele prevăzute de lege depășesc cumulat 620 de zile, adică aproape 2 ani. Practic, toate proiectele PNL sunt blocate, iar consilierii locali nu își pot exercita mandatul. Aceste întârzieri încalcă flagrant codul administrativ, mai exact articolul 136:

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(10) Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local.

„Prin acest abuz care sfidează legea și drepturile fundamentale ale consilierilor locali de a iniția, depune și vota proiecte în interesul cetățenilor, primarul Armand ne arată că prea puțin îi pasă de democrație și stat de drept în România. Indiferent de partid, consilierii locali au fost votați pentru a reprezenta interesele cetățenilor, pentru a propune proiecte și a se asigura că nevoile oamenilor sunt transpuse în hotărâri ale consiliului local. Speram ca noțiunea de primar-jupân să fi dispărut odată cu schimbările de generații din administrație, dar tentația de a confunda primăria cu propria jucărie a învins rațiunea la sectorul 1. Este, din câte cunoaștem, singura primărie din țară unde primarul își permite asemenea încălcări ale legii. Îl somăm public pe primarul Armand să lase orgoliile și să își amintească principalele responsabilități ale unui primar: să fie în slujba oamenilor și să respecte legea”, a declarat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1. 

Cele mai importante proiecte depuse de Consilierii PNL Sector 1 și numărul de zile cu care Armand a depășit termenul legal de 30 de zile:

  • Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de identificare a soluției pentru asigurarea prestării serviciului de salubritate, în formă continuă, pe raza Sectorului 1 al Municipiului București și a reducerii costurilor achitate de Consiliul Local al Sectorului 1 pentru acest serviciu. 243 de zile întârziere. 
  • Proiect de Hotărâre privind dezvoltarea infrastructurii de încărcare a autoturismelor electrice în vederea încurajării mobilității electrice. 106 zile întârziere.
  • Proiect de Hotărâre privind organizarea de piețe tradiționale, volante și târguri pe raza Sectorului 1 al Municipiului București. 103 de zile întârziere.
  • Proiect de Hotărâre privind actualizarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare subterană în zona străzii Banu Manta” aprobați prin HCL nr. 173/2011. 103 de zile întârziere.
  • Proiect de Hotărâre privind implementarea unui proiect pilot  „APĂ PURIFICATĂ PENTRU COPII”, în 2 unități de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1. 79 de zile întârziere.
  • Proiect de Hotărâre privind implementarea proiectului „CĂSUȚA CU CĂRȚI” în parcurile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Administrația Domeniului Public Sector 1. 8 zile întârziere.

Total zile întârziere cumulate: 642 de zile.

Alte proiecte importante depuse deja de PNL, care vor avea, probabil, aceeași soartă, vizează parcări noi în sectorul 1, reabilitarea unui parc din zona Romană, infrastructura școlară și un proiect vital pentru parcari de biciclete în zonele de blocuri:

  • Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public, a dreptului de administrare a terenului situat în str. Stoica Ludescu, nr.80, Sector1
  • Proiect privind predarea amplasamentului de către Aparatul de specialitate al Primarului, prin structurile responsabile, către Companiei de Investiții în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA, în vederea „Modernizării și eficientizării energetice pentru imobilul situat în Bulevardul Apicultorilor nr.1 (Școala nr. 6)” Sector 1 București
  • Proiect privind predarea de către Administrația Domeniului Public Sector 1, Companiei de Investiții în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA a amplasamentului Parcului Ion IC Brătianu în vederea reabilitării și modernizării
  • Proiect privind privind predarea de către Administrația Domeniului Public Sector 1, Companiei de Investiții în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA a 50 de amplasamente, în vederea construirii parcărilor rezidențiale pentru biciclete/trotinete precum și a altor mijloace de transport alternativ – VELO PARKING

 

Published On: martie 25th, 2022 / Categories: Uncategorized /

Abonează-te pentru a fi la curent cu activitatea noastră

Add notice about your Privacy Policy here.