MIHAIL CRISTEA

Inginer

CINE SUNT

Născut în sectorul 1, în urmă cu mai bine de 62 de ani, trăiesc în acest sector de peste 40 de ani.
Sunt inginer de Aeronave iar în ultimii 28 de ani am activat pe poziții manageriale în companii antreprenoriale românești și companii multinaționale. În prezent sunt pensionar.
Sunt o voce nouă în politică. M-am înscris în august 2019 în PNL cu convingerea că pot face mai mult bine comunitătii în care trăiesc, zona urbană Bucureștii Noi – 7 cartiere.
Am fondat în 2016 un grup civic de cartier cu care am abordat diverse probleme ale comunității și am căutat soluții împreună cu autoritatea locală responsabilă din sectorul 1, uneori cu mai mult succes, alteori cu mai puțin. M-am făcut cunoscut în cartier drept un cetățean implicat, activ, și am căpătat respectul multora dintre vecinii mei.

DE CE CANDIDEZ

Domeniul meu de interes, în calitate de candidat la poziția de consilier local, este organizarea și dezvoltarea urbanistică a sectorului, și a orașului în ansamblul său, corelată cu protecția mediului înconjurător, deoarece, ca fondator și activist al grupului civic de cartier, am simțit pe propria piele efectele unor politici publice nesănătoase aplicate în acest domeniu de actuala administrație locală.
Candidez pentru că sunt de părere că membrii comunităților din cartiere trebuie să devină parte integrantă din procesul decizional de dezvoltare urbanistică a sectorului cu respect deplin asupra mediului înconjurător care să conducă, în final, la o calitate mai bună a vieții.
Mă voi implica cu toată energia și experiența mea, cu bună credință și onestitate, pentru ca aceste patru proiecte să devină realitate în decursul mandatului meu.

PROIECTELE MELE

Proiectele mele prioritare în viitorul mandat, în număr de patru, sunt intitulate astfel:
“Sfatul vecinilor, garanția calității vieții”
Crearea și operaționalizarea unui Consiliu Consultativ Cetățenesc la nivelul sectorului 1, în care membrii sunt selectați din asociații de cartier, ong-uri, asociații de proprietari, pensionari, profesionale, etnice, s.a.
“Cu speranță-n viitorul urbanistic”
Încurajarea comunităților de vecinătate din cartierele sectorului 1 să-și elaboreze Planuri Comunitare de Dezvoltare de Cartier, după modelul celui deja existent pentru Bucureștii Noi, la elaborarea căruia am participat nemijlocit, prin asigurarea de know – how, facilități logistice și finanțare de la bugetul local.
“Trotuarul prietenos doar pentru pietoni”
Retrocedarea trotuarelor către pietoni prin corectarea și aplicarea întocmai a legislației locale și naționale în domeniu, în paralel cu îmbunătățirea condițiilor de parcare a autoturismelor pe carosabil.
“Cu ochii pe calitatea aerului respirat”
Proiectarea și implementarea unui sistem de monitorizare și comunicare în timp real către populație a calității aerului pe teritoriul sectorului 1, sistem aflat în directă administrare a autorității publice locale sector 1.