Proiecte pentru Sectorul 1

Tu ai vota aceste proiecte pentru sectorul tău?

Mediu

Un domeniu foarte important pe agenda Partidului Național Liberal îl reprezintă politicile de mediu. Acestea trebuie sa constituie unele dintre principalele preocupări ale oricărei administrații centrale și locale. Mai mult decât atât, reprezintă și o responsabilitate pe care toți cetățenii trebuie să și-o asume, întrucât un stadiu avansat de degradare a mediului ne afectează pe toți, nediscriminatoriu. Capitala se confruntă cu o reală problemă în ceea ce privește păstrarea unui mediu înconjurător în condiții optime.
Printr-o munca laborioasa și cu sprijinul experților din cadrul PNL, filiala Sectorului 1 a reușit să găsească soluții care vin în întâmpinarea problemelor de mediu cu care se confruntă Bucureștiul și sectoarele acestuia, cu precădere în ceea ce privește situația Sectorului 1.
Pilonii planului de acțiune pe zona de mediu pe care Filiala Sectorului 1 îi propune sunt constituiți din:

 • Sporirea calității aerului
 • Scăderea zgomotului ambiental
 • Gestionarea corecta a deșeurilor
 • Introducerea instrumentelor de verificare a performanțelor de mediu
 • Crearea de spații verzi
 • Gestionarea problemelor de trafic în vederea soluționării nucleelor de poluare rutiere
 • Simplificarea birocrației de la ghișeu cu mediul online
 • Eficiența energetică a clădirilor

Digitalizare – Strategia de transformare digitală ca liant al proiectelor

Digitalizarea este parte integrantă a unei viziuni mai largi menită să susțină proiectele inovative și fezabile ale comunității, să integreze actorii comunitari, mediile antreprenoriale, cele non-profit sau cele culturale, punând întotdeauna în prim plan interesele cetățeanului.
Numărul de documente pe care cetățeanul trebuie să le completeze pe hârtie, coada la ghișeu, lipsa vitezei de reacție a autorităților sunt probleme arhicunoscute și niciodată rezolvate integrat și transparent.
S-a născut astfel propunerea – proiect Primăria Digitală având ca principal obiectiv standardizarea celor peste 250 tipologii de documente și fluidizarea celor peste 100 de fluxuri documentare din cadrul primăriei. Viziunea pe termen scurt (1-2 ani) se concentrează pe:

 • Depunerea online a solicitărilor, respectiv documentației de către cetățean în baza unui cod cetățean, incluzând în codificare toți actorii comunitari – companii, organizații non-profit, persoane fizice autorizate, etc;
 • Posibilitatea ca cetățeanul să urmărească online toate stadiile prin care trece cererea până la soluționarea ei de către autoritate;
 • Alerta automată către cetățean atunci când cererea se află într-un stadiu care necesită clarificări sau a depășit termenul de soluționare anunțat la momentul depunerii;
 • Utilizarea semnăturii digitale permisă de legislația în vigoare și în România, ca și în multe alte țari europene, atât în relație cu cetățeanul, cât și în interiorul primăriei;
 • Transmiterea online a răspunsurilor de soluționare;
 • Arhivarea automată și electronică a documentelor aferente fluxurilor de primire, soluționare și transmitere răspuns la cererea cetățeanului.

Capacitate Administrativă & relația cu societatea civilă

Bugetul Local al Sectorului 1 în viziunea PNL Sector 1

Una dintre prioritățile oricărei guvernări locale trebuie să o constituie reforma administrației publice, cu un accent important pus pe componenta financiară a acesteia.
Bugetul local al fiecărui UAT este o imagine a modului în care aleșii locali în frunte cu primarul au hotărât să folosească banii publici pentru dezvoltarea localității și asigurarea serviciilor de utilitate publică.
Sectorul 1 este cel mai bogat UAT după Municipiul București și acesta lucru se datorează agenților economici.
Realizarea unor proiecte de investiții prin atragerea de fonduri europene, norvegiene, elvețiene etc., ar fi trebuit sa reprezinte prioritatea zero a oricărei administrații publice. Faptul că Sectorul 1 al Municipiului București este unul foarte bogat nu trebuie să conducă la ideea că acesta nu ar avea nevoie de finanțări nerambursabile.
Totodată ne dorim ca în Sectorul 1 să existe o bugetarea participativă. Aceasta este un proces transparent și deschis prin care cetățenii se implică direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local.
Viziunea PNL în această privință este următoarea:

 • Consultarea/ implicarea cetățenilor în luarea deciziilor privind realizarea investițiilor locale de anvergură cu un impact socio-economic semnificativ;
 • Dezbatere publică reală a bugetului local, înainte de aprobarea bugetului local;
 • Posibilitatea participării unor cetățeni avizați având girul comunităților lor la ședințele consiliului local, atunci când pe ordinea de zi se regăsesc HCL care au un impact financiar mare asupra bugetului local;
 • Transmiterea în direct a tuturor ședințelor consiliului local.

Politică publică de stimulare a implicării civice a cetățenilor în viața comunității

O strategie de dezvoltare durabilă 2020-2030 a sectorului 1 include drept destinație și o cultură democratică și o conștientizare civică CONSOLIDATĂ a locuitorilor sectorului, la orizontul temporal 2030.
Scopul învederat constă în încurajarea și susținerea de către Autoritatea Publică Locală (primărie, Consiliu Local și instituții subordonate ) a implicării cetățenilor în comunitățile lor de cartier prin dezvoltarea unei politici publice / program prin care aceștia să poată contribui la cultura democratică și conștientizarea civică în fiecare cartier al Sectorului 1 – București.
Susținerea inițiativelor cetățenilor activi, a grupurilor de inițiativă civică și a organizațiilor neguvernamentale de creștere a implicării cetățenilor în comunitate, prin dezvoltarea de modalități prin care aceștia pot contribui la cultura democratică la nivel de cartier al sectorului.
Pe termen lung, cetățenii vor deveni mai implicați în viața comunității și în procesul de luare a deciziilor publice, având puterea de a asigura responsabilitatea factorilor de decizie.
Programul se va concretiza prin proiecte. Proiectele susținute prin Program vor aborda:

 • Educația civică și pentru drepturile omului în vederea creșterii participării civice, promovării nediscriminării și a solidarității;
 • Implicarea civică individuala și de grup, prin oferirea de instrumente participative cetățenilor și echiparea acestora cu cunoștințe și abilități de utilizare a acestora, sprijinindu-i în a se implica în acest fel în viața comunității și în procesele publice de luare a deciziilor, și contribuind astfel la îmbunătățirea aplicării legii, a serviciilor publice, a protecției mediului, dezvoltării comunității și incluziunii sociale;
 • Organizarea civică, prin apariția unor structuri asociative, formale sau informale, de tip asociații de cartier care sa intre în dialog instituționalizat cu autoritățile locale și alți actori, economici, imobiliari, ș.a.m.d. care influențează viața comunităților. Oferirea de cunoștințe de cultura organizațională și abilități manageriale.

Asistență socială – Politicile Sociale ale Primăriei Sectorului 1

Politicile/activitățile sociale în cadrul primăriei Sectorului 1, se realizează prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială Sector 1, care este o instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.
În cadrul DGASPC-urilor formele de sprijin sunt acordate în conformitate cu legislația în vigoare și cuprind beneficii de asistență socială și servicii de asistență socială.

Beneficiile de asistență socială sunt forme de sprijin financiar care se acordă persoanelor în nevoie, care îndeplinesc condițiile cerute de legislația în vigoare. La nivelul unei luni din acest an (datele prezentate mai jos sunt culese la nivelul lunii august 2019), avem următoarea situație:

 • Venitul minim garantat;
 • Alocație pentru susținerea familiei
 • Indemnizația pentru creșterea copilului
 • Stimulentul de inserție
 • Alocația de stat pentru copii
 • jutorul pentru încălzirea locuinței

Considerăm că din punctul de vedere al politicilor sociale ale Primăriei Sectorului 1 se impune:

 • crearea unui departament de cercetare și monitorizare a situației segmentului de populației vizat de politicile sociale
 • stabilirea ordinii în cadrul DGASPC și
 • simplificarea schemei organizationale.

Cultură

Centrul Cultural – proiect pentru restructurare

Prezentul proiect este unul instituțional cu impact la nivel local și național, prin implicarea în viața unor instituții de nivel european. Este un proiect pentru un contract de 4 ani, durata standard a unui mandat de primar.

Teatrul Masca – proiect de reabilitare culturală

Acest proiect are ca scop reconsolidarea și managementul Teatrului Masca, instituție care se află în subordinea Primăriei Sectorului 1.
Prin acest proiect ne propunem efectuarea de lucrări preliminare în clădirea de pe bd. Bucureștii Noi nr. 66 pentru realizarea unei săli de spectacol de minimum 500 de locuri, utilizând eventual imobilul existent (un fost club muncitoresc dezafectat) cu o suprafață de circa 2.000 mp, terenul având aproximativ 4.000 mp.23
Teatrul Masca dorește a fi un loc familiar, un spațiu de artă prin care fiecare dintre noi să se poate exprima. Suntem conștienți că acest drum este unul de lungă durată deoarece procesul comunicării și implementarea unor reale valori nu se termină niciodată! Publicul trebuie cultivat și canalizat pe un făgaș.

Tineret și sport

Soluții la nivel de strategie

Tinerii nu mai fac sport și astfel avem o societate mai bolnavă, mai puțin rezistentă la șocurile microbiologice și de schimbare constantă a vremii ca urmare a fluctuației de temperatură.
Soluția la nivel de strategie se află la îndemână. Primăria Sectorului 1 din București trebuie să investească în sport. Tinerii trebuie încurajați să reînceapă să facă sport prin construirea de infrastructură sportivă și de infrastructură de mobilitate verde. Multe țări dezvoltate reușesc să țină nivelul de poluare scăzut prin facilitarea mobilității urbane verzi, prin biciclete și alte mijloace ce implică efort uman.
Pe principiul „Minte sănătoasă în corp sănătos”, fiecare bucureștean trebuie să aibă acces la facilități de bază pentru practicarea mișcării fizice: parcuri întreținute, trotuare suficient de largi, piste de biciclete etc; să fie încurajat în participarea la competiții sportive populare, de amatori; să aibă acces contra cost, în proximitatea locuinței și/sau a locului de muncă, la facilități de practicare a sporturilor (săli polivalente, stadioane).

Soluții la nivel de implementare

Societatea trebuie să trăiască o viață activă și sănătoasă. Astfel se impune construirea unei baze sportive prin metoda PPP cu facilități moderne ce poate fi utilizată de toate unitățile de învățământ și sportivii aspiranți sau profesioniști.

Ordine și Siguranță Publică, Evidența Populației – Poliția locală

Poliția Locală Sector 1 (Direcție în cadrul Primăriei sectorului 1) este înființată conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 și își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 155/2010 – Legea Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, aprobat prin H.G.R. nr. 1332/2010.

Soluții pentru creșterea gradului de asigurare a siguranței cetățenilor din Sectorul 1:

 • Reorganizarea Poliției Locale pe o schemă mai suplă și mai eficientă;
 • Alinierea salarizării personalului încadrat la nivelul celei din Poliția Română;
 • Efectuarea unei analize judicioase privind, existența mijloacelor tehnico-materiale și logistice în vederea stabiliri potențialului necesar, modului de utilizare și exploatare a acestora precum și de gestionare a utilităților, pentru valorificarea eficientă a tuturor resurselor și înlăturarea risipei, în vederea asigurării bunei desfășurări a activităților, la maximă eficiență;
 • Verificarea contractelor de prestări servicii aflate în derulare și analizarea acestora pe fondul necesității, utilității și, bineînțeles, valorii acestora, în vederea menținerii sau rezilierii lor;
 • Analiza financiară a bugetului alocat și stabilirea unui program de utilizare judicioasă, a banului public, astfel încât orice cheltuială să aibă la bază, necesitatea și eficacitatea maximă;
 • Analizarea procedurilor existente, modificarea lor sau inițierea de noi proceduri, în directă concordanță cu competența materială și funcțională;
 • Constituirea unei echipe de juriști, cu expertiză în domeniu de Ordine și Siguranță Publică;
 • Intensificarea controalelor pe linia disciplinei în construcții și a afișajului stradal și gestionarea, în timp real a problemelor apărute;
 • Responsabilizarea personalului din Poliția Locală cu atribuții pe activități comerciale;
 • Organizarea periodică de întâlniri (trimestrial) cu reprezentanții asociațiilor de locatari, ai mediului de afaceri de la nivelul sectorului, pentru prezentarea atribuțiilor și rezultatelor Poliției Locale;
 • Asumarea și folosirea, de către Poliția Locală a sectorului 1 a următorului motto: ÎN SLUJBA CETĂȚEANULUI;
 • Organizarea periodică de conferințe de presă prin reprezentanții conducerii sau purtători de cuvânt, sau prezentarea unor scurte buletine de informare, promovând astfel prin mijloacele mass-media (la nivel de sector, sau cel mult Capitală) imaginea Poliției Locale;
 • Organizarea și actualizarea permanentă a paginii oficiale de net a Poliției Locale și instituirea de noi domenii interactive, în care cetățenii, după o declinare autentică a identității, să poată posta solicitări sau observații în interesul comunității , altele decât cele ce fac obiectul petițiilor.

Administrarea Domeniului Public și Privat

Soluții la nivel de strategie – având la bază un sumar al problemelor

Blocajele de trafic nu sunt o problemă în sine ci o consecință a unei probleme de mobilitate de bază și anume aceea că prea mulți oameni vor să se deplaseze dintr-un loc în altul la aceeași oră în fiecare zi, datorită modului de funcționare și programului de lucru al companiilor, al școlilor etc.

Soluția la problema traficului în București presupune o abordare etapizată:

 • Construirea a cel puțin unui inel de centură complet, în regim de autostradă autentică (fără invenții de tip rond giratoriu pe autostradă) care să permită eliminarea traficului de tranzit și care va fi folosit și de către oamenii care locuiesc în zonele limitrofe și va facilita călătoriile între cartierele de la marginea orașului;
 • Soluții de parcare subterană sau supraterane etajate în cadrul unui concept unitar de parcare, la nivelul întregului oraș astfel încât mașinile parcate la suprafață să elibereze benzi noi de circulație pentru trafic și astfel încât aleile dintre blocuri să fie recâștigate pentru comunitate;
 • Transport în comun integrat, cu un parc de vehicule mai mare, mai ecologic și mai modern, facilitând conexiunile intermodale, bazat pe studii de trafic și deplasare, comod, civilizat, astfel încât populația să folosească mașina numai când nu are alternative iar mașina să nu mai fie modul preferat de deplasare sau singurul mod de deplasare posibil. Transportul în comun trebuie să privilegieze pe cât se poate varianta metroului. Benzile dedicate pentru autobuze pot fi în anumite situații accesibile și pentru masini cu grad de ocupare mai mare (2 sau 3 persoane). Soluții de plată simple și ușor de folosit (card comun pentru toate mijloacele de transport sau posibilitatea de a plăti și cu un card bancar contactless în mijloacele de transport în comun);
 • Transport regional care să conecteze zonele limitrofe de nucleul principal al orașului, coroborat cu parcări de tip Park & Ride gândite eficient;
 • Dezvoltarea viitoare a orașului de o maniera integrată, astfel încât să se evite dezvoltările monofuncționale și să se favorizeze cartierele complete, cu utilizare mixtă, unde oamenii își pot satisface majoritatea nevoilor la distanțe mici, care pot fi parcurse și pe jos;
 • Descurajarea utilizării automobilelor în zona centrală se poate face, numai după introducerea soluțiilor de mai sus, prin tarifarea indirectă pe baza unor tarife destul de mari la parcarea în zona centrală (modelul Viena de exemplu) mai degrabă decât prin tarifarea efectivă a accesului în zona centrală (modelul Londra). Se pot considera facilități pentru autovehicule hibrid sau electrice sub forma de reduceri (nu gratuitate).

Soluții la nivel de implementare – schiță de proiect integrat

La nivelul Sectorului 1 nu se pot face toate proiectele de sus. Numai prin conlucrarea Primăriei Generale împreună cu primăriile de sector și a localităților învecinate se poate face o dezvoltare integrată în ceea ce privește mobilitatea la nivel de Capitală. Totuși, în cadrul sectorului se pot demara anumite proiecte, permițând ulterior o integrare cu cele demarate de Primăria Generală și a celorlalte APL-uri.
O soluție pentru decongestionarea traficului de pe arterele stradale ar fi mutatul mașinilor parcate pe carosabil și pe trotuar. Aici s-ar putea apela la cetățeni cu case să parcheze în curtea privată, amenajându-și spațiu special pentru a-și parca automobilele.
Pentru a rezolva problema traficului în sector se impune o abordare integrată a problemei. În primul rând trebuie elaborat un proiect integrat pentru parcări la nivel de sector. Un asemenea proiect poate fi realizat prin metoda parteneriatului public-privat. O schemă logică pentru implementarea unui astfel de proiect se găsește în anexa 1 la acest document.
Durata unui asemenea proiect poate fi pe 30-50 de ani. Orice proiect de politici publice pe termen lung trebuie să aibă în vedere schimbările radicale ce se vor produce în viitor, cu scopul de a investi corect. Ceea ce va fi elaborat și construit în prezent trebuie să poată genera dividende pe o perioadă cât mai îndelungată.